Otvorený list verejnej ochrankyni práv
 
Spolu s nižšie menovanými občianskymi združeniami, sme zaslali otvorený list verejnej ochrankyni práv, JUDr. Jane Dubovcovej. Tu uvádzame znenie tohto listu.
 
Vážená pani verejná ochrankyňa práv,
rozhodli ste sa nezúčastniť referenda a tak vyjadriť svoj názor na referendové otázky.
Ústavný súd SR potvrdil, že referendové otázky sú v súlade s ústavou SR a zároveň neodporujú základným právam a slobodám. Čiže referendum nikomu práva neberie.
 
    Verejný ochranca ľudských práv by mal mať nezaujatý postoj. Verejný ochranca ľudských práv by mal prvý vyzývať na účasť na všeľudovom hlasovaní - referende, ktoré je najslobodnejším a najdemokratickejším nástrojom priamej demokracie.
 
    Ľudské právo je univerzálne, t.zn. môže si ho uplatniť každý človek. Ústava SR stojí na individuálnych právach, čiže rovnosti všetkých ľudí pred zákonom. Ľudským právom každého dieťaťa je právo na otca i mamu. Ľudským právom každého rodiča, čiže otca i mamy je právo požadovať prirodzenú a hodnotovú výchovu pre svoje dieťa na materskej, základnej i strednej škole.
 
    Ak sa hovorí o právnych nárokoch LGBTI skupiny ľudí, nehovoríme o ľudských právach, ale o skupinových právach, ktoré si môže uplatniť len skupina LGBTI osôb. Vo viacerých krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky boli povýšené skupinové práva LGBTI osôb nad ľudské práva rodičov, otca i mamy vo výchove detí na školách a taktiež ľudského práva každého dieťaťa, a to právo na otca a mamu.
 
Vážená pani verejná ochrankyňa práv,
je azda netolerantné, či dokonca nenávistné povedať, že manželstvo je muž a žena?
Je azda netolerantné, či dokonca nenávistné povedať, že deti potrebujú i otca i mamu?
Je azda netolerantné, či dokonca nenávistné želať si, aby rodičia neboli zatváraní preto, že nesúhlasia s ideologickou a zvrátenou výchovou pre svoje dieťa?
 
Nezúčastniť sa referenda de facto znamená nepodporiť ľudské právo každého dieťaťa Slovenska, a to právo na otca a mamu. Nezúčastniť sa referenda de facto znamená nepodporiť ľudské právo každého otca i matky na prirodzenú a hodnotovú výchovu v školách.
 
Vážená pani verejná ochrankyňa práv,
Vaším postojom, hlasovať tak, že sa nezúčastníte referenda ste sa postavili za obmedzovanie práva detí na otca i mamu. Vaším postojom, hlasovať tak, že sa nezúčastníte referenda ste sa postavili za obmedzovanie práva rodičov na prirodzenú výchovu pre ich deti na školách.
Ľudia, ktorí majú práva chrániť, nemajú sa snažiť o ich obmedzovanie.
 
S pozdravom
 
Ing. Jozef DUPKALA v. r.
predseda Správnej rady
Združenie pre ochranu rodiny
 
Anton HAJNÝ v. r.
predseda Správnej rady
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície
 
Milan HOLLÝ v. r.
člen Výkonného výboru
Spoločenstvo svätého Jozefa
 
Ing. Peter PROKEŠ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt
 
Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za tradičnú rodinu
 
Bratislava, 3. február 2015
Otvorený list predsedovi vlády SR
 
Spolu s nižšie menovanými občianskymi združeniami, sme zaslali otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, CSc. Tu uvádzame znenie tohto listu.
 
    Vážený pán predseda vlády,
týmto otvoreným listom, sa obraciame na Vás ako zástupcovia občianskych združení:
  •  Združenie pre ochranu rodiny,
  •  Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície,
  •  Spoločenstvo svätého Jozefa,
  •  Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt,
  •  Zduženie za tradičnú rodinu
s nasledovnou žiadosťou.
 
    Dňa 26. 12. 2014 sa vo viacerých Slovenských mestách i v metropole Slovenska, Bratislave, uskutočnili zhromaždenia na ochranu tradičnej rodiny s mottom: "Obnova rodiny – vzkriesenie národa!"
 
    Zúčastnení okrem iného počuli i slová, ktoré zazneli na bratislavskom protestnom zhromaždení nazvanom "Živá reťaz proti Stratégii ne-ľudských práv" 16.12.2014 od jednej z účastníčok, a ktoré plne vyjadrujú i názory vyššie uvedených združení:
"Plánovaná celoštátna stratégia na podporu a ochranu ľudských práv nechráni všetkých ľudí rovnako. Venuje sa podpore a ochrane starších ľudí na štrnástich stranách, predchádzaniu rasizmu a xenofóbie na dvanástich stranách, právach chudobných na desiatich stranách, právach osôb s telesným postihnutím na deviatich stranách, ale právam lesieb, geyov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov na sto piatich stranách. Rodine sa celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv nevenuje ani na jednej strane."
 
    Vážený pán predseda vlády,
žiadame Vás a vyzývame i všetkých predstaviteľov vlády SR, aby celoštátnu stratégiu na podporu a ochranu ľudských práv v súčasnej podobe odmietli. Prijatím predloženej stratégie stratíte oveľa viac ako získate nielen ako človek, ale najmä ako predseda vlády, ktorý bol ustanovený, aby spravodlivo spravoval zverený ľud. Tento závažný dokument treba prepracovať tak, aby bol vyvážený, a aby chránil všetkých ľudí rovnako.
Do Nového roka 2015 veľa Božích milostí pre Vás, vládu SR, parlament SR i celý Slovenský národ v modlitbách vyprosujú členovia občianskych združení.
 
S úctou
Ing. Jozef DUPKALA v. r.
predseda Správnej rady
Združenie pre ochranu rodiny
 
Anton HAJNÝ v. r.
predseda Správnej rady
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície
 
Milan HOLLÝ v. r.
člen Výkonného výboru
Spoločenstvo svätého Jozefa
 
Ing. Peter PROKEŠ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt
 
Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za tradičnú rodinu
 
 
Co: predstavitelia vlády SR
poslanci NR SR
SITA
TASR
média
V Bratislave, 6. januára 2015

Dňa 26. decembra 2014 sa o 15. hodine uskutočnila na Primaciálnom námestí v Bratislave pokojná manifestácia za ochranu tradičnej rodiny, s heslom: "Obnova rodiny, vzkriesenie národa". Foto z manifestácie v sekcii Fotogaléria.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Videá z manifestácie:

Video z manifestácií za ochranu rodiny

12.2.2014 Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica

Dňa 26. decembra 2013 sa o 15. hodine uskutočnila na Námestí SNP v Bratislave pokojná manifestácia za ochranu tradičnej rodiny s heslom: "Obnova rodiny, vzkriesenie národa". Foto z manifestácie v sekcii Fotogaléria.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Videá z manifestácie:

Videá z pochodu "Obnova rodiny - vzkriesenie národa", Bratislava 14. 9. 2013

Novinky

15.07.2019 15:38
Žiačka základnej školy v Londýne si opýtala od svojej učiteľky povolenie ospravedlniť sa z LGBT výučby v rámci „mesiaca Pride“ – výsledkom bolo, že bola zo školy na týždeň suspendovaná aj so spolužiakom. Prehovorila, aby podala svedectvo o reálnom nebezpečenstve...
02.07.2019 13:16
Británia nariadila zákaz reklám, ktoré obsahujú „škodlivé rodové stereotypy“ alebo podnecujú k nenávisti a urážaniu. Informuje BBC. Výbor pre reklamu (Committee of Advertising Practice) uviedol, že „škodlivé“ stereotypy v reklamách negatívne prispievajú k tomu, ako sa...
02.07.2019 13:13
Znepokojená matka z amerického mesta Spokane v štáte Washington zažíva online šikanu, vrátane násilných hrozieb, po tom, ako zorganizovala protest proti čítaniu rozprávok "draq queen" v miestnej knižnici.  Keď sa Anna Bohach dozvedela o tom, že mestská...
10.08.2014 19:17
Rodičov z anglického mesta Swanley pobúrila účasť štvorročného dieťaťa na predstavení, v ktorom sa tancovalo pri tyči, pričom tento druh tanca je zvyčajne vyhradený pre striptízové kluby. Tento tanec sa ale nedávno stal súčasťou fitness ošiaľu. Účinkujúci z akadémie Revolutions Pole...
10.08.2014 19:13
Nezveřejňujte na webových stránkách fotografie svých dětí, varuje Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mohou se k nim totiž velice snadno dostat lidé z celého světa a obzvlášť ty obrázky, na kterých jsou děti úplně nahé, mohou skončit v katalogu pedofilů. Přitom například sociální síť Facebook...
10.08.2014 18:58
Štát vyhradil na propagovanie rodovej ideológie cez 4 000 000 eur. Peniaze tečú do Inštitútu rodovej rovnosti ktorého šéfka je Ing. Olga Pietruchová.     - výška súčasného rozpočtu projektu je: 3 935 241,30 € , z toho 85% - EÚnia a  15% Štátny...
10.08.2014 18:54
Podľa Americkej psychiatrickej asociácie (APA) pedofília už nie je ochorenie, ani porucha. Tvrdí to piate vydanie Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (DSM), ktoré sa objavilo vlani a ktoré je zásadným prameňom pre psychiatrov a psychológov nielen v Spojených štátoch. Rovnakým...
10.08.2014 18:50
26. června 2014 byly občanu Ruské federace, Iljovi Neustadtovi, doktoru ekonomických věd, násilně odebrány dvě malé děti a odvezeny neznámo kam. K únosu došlo o 17:00 po té, co byly rozbity dveře bytu, kde byly děti s babičkou Irenou a čekaly na svého otce, až se vrátí domů. Akce se účastnilo...
10.08.2014 18:47
Německo rozšířilo adopční práva homosexuálních párů: horní komora parlamentu schválila zákon, který umožňuje novému partnerovi rodiče-homosexuála stát se zákonným poručníkem adoptovaného dítěte. V současné době homosexuální páry v Německu mohou uzavírat registrované partnerství. Homosexuálové...
10.08.2014 18:44
Křesťanské hodnoty přestaly být v Moldavsku tradičními „díky“ návrhu zákona, který vypracovalo vedení Demokratické strany a který byl schválen parlamentem. Podle návrhu zákona № 180 přijatého v prvním čtení, slova „matka“ a „otec“ už nemají vyjadřovat pohlaví. V souvislosti s tím ministryně práce,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za výchovnú facku jej zobrali dieťa, nevie kde je

 

Erika prišla pre svojho syna, tak ako každý deň, do materskej školy. Chlapca však medzi deťmi nenašla. "Ja neviem, kde mám môjho syna Dominika a nikto mi to ani nechce povedať," hovorí Erika Vasiľová.

Do škôlky nabehla slovenská sociálka s povolením sudcu. Chlapčekovi zbalili veci a odniesli si ho. Záhadou však zostáva dôvod. "Riaditeľka škôlky musela v tomto prípade akceptovať rozhodnutie súdu a nemohla konať ináč," uviedla Linda Šnajdárová z košického magistrátu. "Ja urobím všetko preto, aby som získala svojho syna. Nikto mi ho nezoberie," hovorí Dominikova matka.

viac tu: https://www.topky.sk/cl/10/1350705/Podivny-pripad-kosickej-socialky--Dominika-vzali-rovno-zo-skolky--matka-nic-netusila-

tu: https://www.topky.sk/cl/100370/1350795/Erika-zufalo-hlada-socialkou-odobrateho-syna--Uz-mu-nasli-novu-rodinu-

Aktuálne

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt  https://zoomh.webnode.sk/ ,

Spoločnosť svätého Bazila Veľkého www.spolocnostsbm.com/, Vás

pozývajú

na manifestáciu za ochranu tradičnej rodiny proti súčasným ideologickým hrozbám

                                            

HESLO:

 OBNOVA RODINY – VZKRIESENIE NÁRODA!

Kedy: 5. 7. 2019 (Slávnosť svätých Cyrila a Metoda)

Kde: Bratislavapred historickou budovou SND, od11. 30

Novinky

15.07.2019 15:38
Žiačka základnej školy v Londýne si opýtala od svojej učiteľky povolenie ospravedlniť sa z LGBT výučby v rámci „mesiaca Pride“ – výsledkom bolo, že bola zo školy na týždeň suspendovaná aj so spolužiakom. Prehovorila, aby podala svedectvo o reálnom nebezpečenstve...
02.07.2019 13:16
Británia nariadila zákaz reklám, ktoré obsahujú „škodlivé rodové stereotypy“ alebo podnecujú k nenávisti a urážaniu. Informuje BBC. Výbor pre reklamu (Committee of Advertising Practice) uviedol, že „škodlivé“ stereotypy v reklamách negatívne prispievajú k tomu, ako sa...
02.07.2019 13:13
Znepokojená matka z amerického mesta Spokane v štáte Washington zažíva online šikanu, vrátane násilných hrozieb, po tom, ako zorganizovala protest proti čítaniu rozprávok "draq queen" v miestnej knižnici.  Keď sa Anna Bohach dozvedela o tom, že mestská...
10.08.2014 19:17
Rodičov z anglického mesta Swanley pobúrila účasť štvorročného dieťaťa na predstavení, v ktorom sa tancovalo pri tyči, pričom tento druh tanca je zvyčajne vyhradený pre striptízové kluby. Tento tanec sa ale nedávno stal súčasťou fitness ošiaľu. Účinkujúci z akadémie Revolutions Pole...
10.08.2014 19:13
Nezveřejňujte na webových stránkách fotografie svých dětí, varuje Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mohou se k nim totiž velice snadno dostat lidé z celého světa a obzvlášť ty obrázky, na kterých jsou děti úplně nahé, mohou skončit v katalogu pedofilů. Přitom například sociální síť Facebook...
10.08.2014 18:58
Štát vyhradil na propagovanie rodovej ideológie cez 4 000 000 eur. Peniaze tečú do Inštitútu rodovej rovnosti ktorého šéfka je Ing. Olga Pietruchová.     - výška súčasného rozpočtu projektu je: 3 935 241,30 € , z toho 85% - EÚnia a  15% Štátny...
10.08.2014 18:54
Podľa Americkej psychiatrickej asociácie (APA) pedofília už nie je ochorenie, ani porucha. Tvrdí to piate vydanie Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (DSM), ktoré sa objavilo vlani a ktoré je zásadným prameňom pre psychiatrov a psychológov nielen v Spojených štátoch. Rovnakým...
10.08.2014 18:50
26. června 2014 byly občanu Ruské federace, Iljovi Neustadtovi, doktoru ekonomických věd, násilně odebrány dvě malé děti a odvezeny neznámo kam. K únosu došlo o 17:00 po té, co byly rozbity dveře bytu, kde byly děti s babičkou Irenou a čekaly na svého otce, až se vrátí domů. Akce se účastnilo...
10.08.2014 18:47
Německo rozšířilo adopční práva homosexuálních párů: horní komora parlamentu schválila zákon, který umožňuje novému partnerovi rodiče-homosexuála stát se zákonným poručníkem adoptovaného dítěte. V současné době homosexuální páry v Německu mohou uzavírat registrované partnerství. Homosexuálové...
10.08.2014 18:44
Křesťanské hodnoty přestaly být v Moldavsku tradičními „díky“ návrhu zákona, který vypracovalo vedení Demokratické strany a který byl schválen parlamentem. Podle návrhu zákona № 180 přijatého v prvním čtení, slova „matka“ a „otec“ už nemají vyjadřovat pohlaví. V souvislosti s tím ministryně práce,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>