Združenia, s ktorými spolupracujeme:

Združenie pre ochranu rodiny    zdruzeniepreochran urodiny.sk

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície    okht.sk

Spoločenstvo svätého Jozefa    ssvj.webnode.sk

Spoločnosť svätého Bazila Veľkého    spolocnostsbm.com

Združenie za tradičnú rodinu

Rodina základ národa  rodinazakladnarodaestranky.sk