Vážení biskupové a kněží Slovenska,
Váš národ stojí před historickým rozhodnutím – před volbami, které proběhnou už pozítří, v sobotu 29. 2. 2020. Tím stojíte před rozhodnutím, zda vy i vám svěřené duše budou volit život nebo smrt. Jestliže nebudete varovat v tyto poslední hodiny před smrtí a jasně nevyzvete své věřící, aby volili život, zaviníte smrt! Gender, kradení dětí, islamizace = smrt! Život volí ty strany, které mají stejný program, jako strana Fidesz v Maďarsku. Na Slovensku bohužel maďarské strany tento program nemají. Proto i vy, maďarští kněží na Slovensku, nevolte smrt, ale život!
V Kristu
+ Eliáš
Patriarcha BKP
27. 2. 2020

Otvorený list kresťanom Slovenska pri  príležitosti volieb 2020.
Naša viera v jediného svätého Boha Otca, Syna, Ducha Svätého je spojená s bezpodmienečným prijatím Jeho zákona. Ježiš povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ Jn 14, 15.  A Jeho prikázania sú jednoduché: „Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ a: „Milovať budeš blížneho ako seba samého.“ Mt 22, 37.39. Jedného dňa budeme skladať účty nie pred ľuďmi, ale pred tvárou živého Boha, ako sme naplnili toto prikázanie. Boh vždy odmeňoval požehnaním za vernosť a lásku k Jeho menu.
Z diania na Slovensku je zrejmé, že sú tu rôzne politické sily, ktoré presadzujú extrémny liberalizmus. Ich cieľom je odstránenie kresťanských hodnôt, zrušenie rozdielu medzi dobrom a zlom, likvidácia rodinného života, nastolenie genderovej totality. Buď bude Slovensko verné Bohu a nedá sa zastrašiť mediálnym nálepkovaním a manipuláciami, alebo zradí Boha a podvolí sa duchovnému a psychologickému tlaku „progresívneho“ liberalizmu, ktorý prináša smrť.
Kresťan nemôže dať beztrestne hlas tým, ktorí šíria idey extrémneho liberalizmu. Ak by to urobil, opúšťa tým svoju vieru, Boha, zrádza svoju vlastnú rodinu, stáva sa odpadlíkom a dopúšťa sa duchovnej a národnej samovraždy. Prečo?
Liberálny extrémizmus pod pozitívnymi pojmami nekompromisne presadzuje genderovú ideológiu, uzákonenie tzv. sobášov homosexuálnych párov, adopciu detí týmito pármi, juvenilnú justíciu, legalizáciu narkotík, prostitúcie, eutanáziu a islamizáciu; či už vo forme nelegálnej migrácie alebo prijatím kvót. Je zrejmé, že neskôr to bude i uzákonenie pedofílie. Takýto program je programom vzbury proti Bohu, Jeho zákonu a zdravému rozumu. Je to program diabla z edenskej záhrady, ktorý prináša nevýslovné utrpenie už tu na zemi a ešte horšie po smrti v pekle. Liberálne kruhy by chceli, aby kresťania mlčali, boli paralyzovaní, zastrašení, onálepkovaní ako fašisti, extrémisti, xenofóbi, homofóbi, atď.
Poučme sa zo skúseností iných krajín, v ktorých liberálny extrémizmus panuje už desaťročia. V týchto krajinách kresťania nebdeli a vo falošnom pokoji ich udržiavala cirkevná hierarchia, ktorá nielenže nevarovala, ale i sama sa nechala preniknúť liberalizmom. V čase, keď mohli zasiahnuť, boli pasívni a keď už boli všetky mechanizmy liberálnej diktatúry zavedené, bolo už neskoro niečo riešiť. Následky?
- Státisíce detí odobraté rodičom bez závažných dôvodov mechanizmami juvenilnej justície. Len v Nórsku každý rok 60 takto odobratých detí pácha samovraždu, nehovoriac už o psychickom terore, ktorému sú vystavení rodičia. Mnohé z detí končia v rukách sexuálnych zvrhlíkov.
- Genderová ideológia pretvára tieto štáty vo všetkých oblastiach  života. Tomuto teroru sú najviac vystavené deti a to totalitnými metódami. Popiera sa existencia nemennej ľudskej prirodzenosti a identity. Spoločnosť sa už viac nedelí prirodzeným spôsobom na mužov a ženy. Je tu prítomná proti rodinná politika, legalizácia zväzkov párov toho istého pohlavia, adopcie detí týmito pármi a následné presadzovanie pedofílie.
- Povinná sexuálna výchova z detí robí trosky a premývaním mozgov v duchu genderovej ideológie ich pretvára na homosexuálov, lesbičky, transgenderov, sexuálnych mutantov, alebo ich vedie priamo k zmene pohlavia. Toto všetko podľa smerníc Svetovej organizácie ochrany zdravia alebo OSN. Ak sa rodičia proti tomu postavia, sú stíhaní.
- Totálna demoralizácia mládeže a spoločnosti legalizáciou narkotík a prostitúcie.
- Starší ľudia alebo ľudia s postihnutím či depresiami sú odstraňovaní z tohto sveta, veľakrát proti svojej vôli, prostredníctvom eutanázie. Holandsko je toho odpudzujúcim príkladom.
- Schválenie nelegálnej migrácie, ktorá je v súčasnosti synonymom islamizácie, t.z. tisíce sexuálne zneužitých neplnoletých dievčat a žien, rast kriminality, rabovanie, zastrašovanie, likvidácia kresťanstva, bezpečnostné hrozby, teroristické útoky. Nečinnosť polície, súdnictva, politikov. Domáce obyvateľstvo je terorizované.

Toto dopustíme svojou nejednotnosťou, spormi, nedôslednosťou a ľahostajnosťou? Kresťania dnes nesú zodpovednosť za to, kto príde k moci a akým smerom bude viesť Slovensko. Čo robiť?
Voliť liberálne krídlo, ktoré presadzuje vyššie spomenuté veci, je pre kresťana smrteľným hriechom.
Začni sa modliť a posväť jednu hodinu dňa modlitbe a obetuj to nielen za tieto voľby, ale i za duchovnú obrodu národa. V modlitbe Otče náš sa modlíme “posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja…” Volaj k Bohu celým srdcom a domáhaj sa, aby sa na Slovensku posvätilo meno Božie: aby Pán kraľoval v našom národe a aby sa uskutočnila Jeho vôľa.
Čo je Božou vôľou pre Slovensko počas týchto volieb? Aby ostalo verné Kristovi. Boh chce, aby všetci boli spasení a nechce, aby slovenské deti boli vystavené teroru genderovej ideológie, juvenilnej justície a islamizácie. Slovenský ľud stojí pred veľkou skúškou. Voľby roku 2020, sa môžu stať tým najtragickejším alebo najpožehnanejším zlomom v histórii Slovenska. Kresťania v tomto historickom momente majú kľúčovú úlohu, majú sa jasne a vyhranene postaviť za nemenný Boží zákon.
Nemlč, vstaň, postav sa za Boží zákon a choď voliť. Koho?
1. Nesmieš voliť strany, ktoré presadzujú liberálnu agendu – genderovú ideológiu a odstraňovanie kresťanských hodnôt. Liberálne kresťanstvo neexistuje, bolo by to odpadlíctvo, zrada Boha.
2. Nesmieš voliť strany, ktoré majú síce kresťanský názov, ale s Bohom nemajú nič spoločné. Ide o strany, ktoré verejne spolupracujú so stranami presadzujúcimi „progresívny“ liberalizmus.
3. Voľ takú stranu, ktorá jasne a účinne vystupuje proti liberálnemu extrémizmu a odstraňovaniu kresťanských hodnôt. Stranu, ktorá odmieta genderovú ideológiu, Istanbulskú zmluvu, pedofíliu, eutanáziu, potraty, nelegálnu migráciu, islamizáciu. Stranu, ktorá je ochotná i za cenu veľkých obetí hájiť rodinu a národné záujmy.

Poučme sa z politickej situácie v Maďarsku. Premiér Orbán spolu so svojou stranou Fidesz bol schopný zmeniť celé politické ovzdušie. Jasne a prakticky sa postavil za kresťanské hodnoty, zaviedol politiku podpory rodiny a príspevkov na deti, zastal sa kresťanov a kresťanstva v Maďarsku, EÚ i v ďalekej Sírii. Radikálnym spôsobom začal riešiť migračnú otázku a s ňou spojenú otázku islamizácie Európy. Zrušil genderovú indoktrináciu na univerzitách. Zrušil Sorosovu Univerzitu a zakázal Sorosovi rozkladne vplývať prostredníctvom mimovládnych organizácií na politiku Maďarska. Nezľakol sa hrozieb zo strany EÚ a pozitívne zmeny v Maďarsku sú dnes badateľné. Prečo? Pretože Maďari dali hlas strane, ktorá sa reálne postavila za kresťanské hodnoty.
V mene Pána Ježiša ťa vyzývam, modli sa a posti za Slovensko a choď voliť.
Modlí sa za Vás a žehná Vám
13. 02. 2020
Monastyr Matky Božej
+Timotej
Biskup sekretár Byzantského katolíckeho patriarchátu