Kto sme?

 

Sme združenie riadne zaregistrované Ministersvom vnútra SR. Staviame sa za zdravé morálne hodnoty a princípy, ktoré fungovali vo svete od nepamäti. Sme za ich obnovu, dodržiavanie a ochranu.

Výňatok zo stanov nášho združenia

 

Cieľom občianskeho združenia je poukazovať na rôzne nemorálne a nezdravé javy, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti. Vyzývať na obnovu a dodržiavanie morálnych a kresťanských hodnôt a zásad. Zdôrazňovať dôležitosť prirodzenej formy rodiny, ktorá je základom zdravej spoločnosti.

Ciele občianskeho združenia

 

  • Usporadúvanie zhromaždení, demonštrácií, pochodov, ktorých predmetom sú ciele občianskeho združenia, ako sú zdravá morálka, morálne hodnoty a zásady, kresťanské hodnoty, ochrana rodiny a detí.

  • Účasť na zhromaždeniach, demonštráciách, pochodoch, ktorých predmet je zhodný s cieľmi občianskeho združenia.

  • Podpora zhromaždení a pochodov, ktorých predmet je zhodný s cieľmi občianskeho združenia.

  • Edičná činnosť a propagácia cieľov občianskeho združenia.

  • Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele a činnosť v SR a v zahraničí

Aktuálne

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície www.okht.sk,

Združenie na ochranu rodiny https://www.zdruzenie-pre-ochranu-rodiny.sk/

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt,https://zoomh.webnode.sk/,

Spoločenstvo svätého Jozefa https://ssvj.webnode.sk/,

Spoločnosť svätého Bazila Veľkého, Vás

pozývajú

na manifestáciu za ochranu tradičnej rodiny proti súčasným ideologickým hrozbám

                                            

HESLO:

 OBNOVA RODINY – VZKRIESENIE NÁRODA!

Kedy: 5. 7. 2019 (Slávnosť svätých Cyrila a Metoda)

Kde: Bratislavapred historickou budovou SND, od11. 30