“Mama hovorí, že som dievča”: Otec na súde bojuje o záchranu 7-ročného syna pred “rodovou premenou”

03.10.2019 15:19

(HSP/LifeSiteNews/Foto:Screenshot:YouTube)

Otec má v októbri poslednú šancu, aby mu súd povolil vychovávať svojho sedemročného syna, biologického chlapca, ako chlapca. Matka o chlapcovi tvrdí, že je dievča

“Mama hovorí, že som dievča”

Jeff Younger na súde bojuje o to, aby nestratil právo na výchovu nad svojimi dvoma synmi – dvojčatami Jamesom a Judom. Jeho ex-manželka Anne Georgulasová ho obvinila zo zneužitia dieťaťa, pretože sa k Judovi odmietal správať ako k dievčaťu. 15. októbra sa Younger a Georgulasová stretnú na súde. Je to posledná šanca, aby otec dostal povolenie vychovávať Jamesa ako chlapca (v tejto dobe to má súdom zakázané.)

Younger má v súčasnosti právo na štandardnú starostlivosť o oboch chlapcov. Vídava ich raz do týždňa na dve hodiny a zostávajú s ním dva víkendy v mesiaci. Snaží sa o spravodlivo rozvrhnutú opateru a rozhodovacie právomoci v psychologickej i psychiatrickej oblasti.

Younger poukazuje na to, že jeho syn James sa prezentuje ako dievča iba pri svojej matke.

LifeSiteNews mali možnosť s Youngerom a dvojičkami stráviť pár hodín a chlapci sa v tom čase správali ako chlapci.

„James sa prezentuje ako chlapec, keď je so mnou a ako dievča, keď je so svojou matkou,“ povedal otec pre LifeSiteNews. „Oblieka sa ako chlapec, keď je v dome matky a ku mne prichádza ako chlapec. To znamená, že sa cíti komfortne ako chlapec aj v dome matky.“

Keď sú doma s otcom, James a Jude radi zápasia, bojujú s mečmi, hrajú sa na „detektívov v prírode“ (hľadajú stopy zvierat a skúmajú pavúky či rastliny) a hrajú videohry. James sa predstavil reportérovi LifeSiteNews ako James. Reaguje na meno James, keď sa k nemu niekto ozve. Oblieka si chlapčenské oblečenie. A má energiu a životaschopnosť mladého chlapca.

„Jeho obľúbeným športom je sumo. V podstate je James boxér a Jude zápasník,“ hovorí otec. „Máme tieto látkové meče a chlapci s nimi radi bojujú. Milujú zápasiť až natoľko, že som rozhodca.“

Younger opisuje, že Jude má problém porozumieť tomu, ako môže byť jeho brat „dievča.“

„Jude je veľmi zmätený. Bojuje s úprimnosťou, pretože vie, že keď pôjde k matke, bude klamať. Raz v sprche ukázal bratovi medzi nohy a spýtal sa – ako môže byť dievča. Musel som mu povedať, že súd mi oficiálne zakázal odpovedať mu na túto otázku.“

No v škole a s matkou James „chce, aby ho mama milovala“ a prezentuje sa ako dievča. Georgulasová zapísala Jamesa do základnej školy ako dievča. James sa do školy oblieka ako dievča a učitelia a spolužiaci ho volajú „Luna.“ Používa tiež dievčenské toalety.

Younger poukazuje na to, že toto sa nedialo, keď chlapec navštevoval predškolské zariadenie v škole Spanish Schoolhouse.

„Jeho ´coming out´ odhalenie sa udialo počas oslavy jeho piatich narodenín. Bolo to po prvýkrát, kedy sa ukázal v šatách. Každý, kto s ním navštevoval predškolské zariadenie, ho poznal ako chlapca.“

 

Luna

Keď matka zaregistrovala Jamesa ako dievča, otec sa k tomu nemohol vyjadri, a to aj napriek tomu, že podľa súdu mal mať aj otec účasť na týchto rozhodnutiach. Georgulasová následne požiadala o súdny zákaz priblíženia sa, aby otcovi zabránila vyzdvihovať chlapcov zo školy, obmedzila jeho komunikáciu s učiteľmi a znemožnila oslovovanie chlapca pred jeho kamarátmi.

Najskôr žiadala, aby sa Younger nesmel priblížiť k chlapcovej škole na „menej ako 150 metrov.“ Rovnako požadovala, aby nemohol mať akýkoľvek kontakt s treťou stranou, ktorá súvisela so školou (rodičmi, žiakmi, učiteľmi, administrátormi a podobne)… “aby mu tiež nebolo umožnené upovedomiť akúkoľvek tretiu stranu, že rod Luny je iný,“ uvádzajú súdne dokumenty.

Súd prikázal otcovi, že nesmie „urobiť akýkoľvek čin súvisiaci s upovedomením tretích strán v súvislosti so školou (týka sa iba rodičov a žiakov), že rod Luny (teda Jamesa) je iný než dieťa prezentuje počas bežného školského dňa.“

Georgulasová okrem horeuvedeného tiež žiadala súd o:

„skrátenie nepretržitého času, ktorý strávia deti u otca s prenocovaním a/alebo dohľad nad otcom ak zlyhá v uisťovaní Luny [sic]; o zákaz pre otca, aby nemohol dieťa zneisťovať a/alebo brať Lunu mimo domu ako Jamesa alebo dovoliť iným konať podobne.“

Georgulasovej, ktorá je pediatrička, bolo priznané ´výlučné právo,´ aby sa starala o psychiatrickú a psychologickú liečbu dvojičiek. Tento príkaz bol pre otca prekvapujúci, pretože sa o tom nejednalo ani na súde ani to neoznačil ako odporúčanie dozor nad opatrovníctvom – Benjamin Albritton.

Georgulasová priviedla Jamesa k homosexuálnej poradkyni, ktorá mu diagnostikovala ´rodovú disfóriu.´ Younger pritom uvádza, že chlapec sa tejto poradkyni, ktorá ho označila za „dievča“, predstavil ako James.

„Keď som ja priviedol Jamesa k tejto gay-poradkyni, ktorá ho uisťovala v tom, že je dievča, James sa správal ako chlapec. Mal si vybrať kartičku s menom James alebo Luna a on si vybral tú, na ktorej bolo napísané James,“ uviedol otec.

Georgulasová odmietla dať Jamesa na prehodnotenie a vyhľadala pre sedemročného chlapca „terapiu rodovej premeny.“ Zapísala ho do programu, ktorý mal začať Jamesovu oficiálnu premenu, vrátane blokátorov puberty v nasledujúcich rokoch. Program Jamesa neakceptoval kvôli otcovmu zamietnutiu.

Prezidentka Amerického kolégia pediatrov, Kr. Michelle Cretellová uvádza, že povzbudzovať u dietaťa transgender identitu je zneužívaním:

„Vštepovanie ideologického klamstva škôlkarom o tom, že môžu byť v nevhodnom tele, je opäť narušenie obyčajného normálneho detského testovania reality a kognitívneho vývoja. Tieto záležitosti sú zneužitím,“ prezentovala Cretellová počas stretnutia Heritage Foundation Forum o transgenderizme.

Renomovaný psychiater a bývalý prezident Britskej psychoanalytickej spoločnosti rovnako uviedol, že rodová „premena“ spôsobuje u dieťaťa „vážne a nezvratné škody.“

Dokonca aj lesbická feministka Camille Pagliaová na videu z roku 2015 uvádza, že vedenie detí k transgender premene je „zneužitie dieťaťa.“

Zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/mama-hovori-ze-som-dievca-otec-na-sude-bojuje-o-zachranu-7-rocneho-syna-pred-rodovou-premenou/1905636