Ve Francii se 6leté děti učí abecedu z genderového slabikáře

02.01.2014 19:21

Rodiče ve Francii, kteří chtějí předat svým dětem tradiční hodnoty, budou nyní nuceni vstoupit do konfliktu se školstvím republiky. Ministr školství Francie Vincent Peillon řekl, že „cílem současné morálky je vytrhnout dítě z rodiny, etiky, sociálního i intelektuálního života, aby se mohlo emancipovat“. Ministryně Christiane Taubira také řekla, že „školství si klade za cíl vytrhnout děti ze společenské a náboženské vyhraněnosti“.

A nástrojem, jak toho dosáhnout, je genderová teorie.

Inspekce sociálních služeb doporučuje, aby škola zničila „ideologii“ muž – žena, kteří se navzájem doplňují, a doporučuje učitelům nahradit pojmy „chlapci“ a „děvčata“ neutrálními termíny „přátelé“ nebo „děti“. Také jim doporučují vyprávět dětem příběhy, kde mají děti dva tatínky nebo dvě maminky. Cílem je zamlžit v dítěti vědomí, zda je dívka nebo chlapec. Takto má už od dětství dojít k „vykořenění klasických stereotypů“ a ponětí o zdravé rodině.

V tomto školním roce také zavedli ve školách pro děti od 5-7 let nový slabikář. Písmena a slova se děti učí z obrázků, na nichž jsou muži s kníry a v dámském oblečení, a místo tatínků a maminek, jsou tam homosexuální rodiny s kočárky, v nichž jsou malé děti. Dokonce nutí všechny děti bez rozdílu vykonávat na toaletě malou potřebu vsedě.

Takovéto „vyhlídky“ čekají všechny země, kteří jsou anebo vstoupí do „přátelské (homo-) rodiny“ evropských národů.

Zdroj: https://politikus.ru/events/9881-kak-vo-francii-razvraschayut-detey.html