Tlak na Řecko - EU vymáhá od Řeků, aby se zřekli Krista

09.12.2013 11:17

Evropská unie, zastoupená třemi věřiteli, pokračuje v útoku na Řecko a pohrdá tradicí i právem národa, který je každý den vystaven stále většímu ponižování.

Pod tlakem Evropy řecká vláda odmítla dodržovat Boží přikázání světit den Páně, a udělala z neděle běžný pracovní den. Na řadě je požadavek EU uzákonit tzv. „homosexuální sňatky“ a dát jim stejná práva jako má tradiční rodina. Do tohoto seznamu může být započtena i nová iniciativa Sdružení fotbalových rozhodčích Řecka, kteří se v duchu „civilizované Evropy“, rozhodli zakázat účastníkům zápasů dělat před a po fotbalových zápasech znamení kříže, protože prý tím svědčí „o nedostatku důvěry ve své vlastní síly“ a to může být „dvouznačně chápáno“ publikem.

Nyní, když se Řecko ocitlo ve velmi obtížné hospodářské situaci a mnozí Řekové přišli o svůj majetek, je jim nabídnuto, aby zapomněli na Boha tím, že budou pokračovat ve spoléhání se na své vlastní síly.

Vzhledem k těmto iniciativám vlády a požadavkům ze strany EU učinil jeden z biskupů řecké pravoslavné církve, metropolita Ambrozij, prohlášení, v němž ostře kritizoval vládu i své bratry biskupy, kteří svým tichým souhlasem „vedou zemi k vzdálení se od Božích přikázání a tradic našeho národa“.

Cíl požadavků EU je jeden: donutit Řecko, aby se zřeklo Krista. I když někteří představitelé episkopátu pozdvihli své hlasy proti tomuto bezpráví, řecká pravoslavná církev jako celek k této zradě Krista zachovala podivuhodný klid.

Zdroj: https://agionoros.ru/