Študenti dostanú nové učebnice o gayoch a lesbách

23.08.2013 15:13

Asi 100-stranová kniha o gayoch, lesbách a ľudoch s inou sexuálnou orientáciou od A po Z pôjde do škôl. Sumou 15 000 eur tento projekt podporilo aj ministerstvo zahraničných vecí. Cieľom je vraj znížiť pretrvávajúce negatívne stereotypy. A má poslúžiť aj učiteľom, aby vedeli, čo majú žiakom hovoriť.

Na projekt išlo 15 000 eur

80 až 100-stranová kniha o LGBT s množstvom ilustrácii a komixov by im preto mohla byť študentom nápomocná. Určená však bude len žiakom stredných škôl a ich učiteľom.

"Budeme sa snažiť v texte vysvetliť najzákladnejšie pojmy ako z historického hľadiska, tak z medicínskeho, biologického. Odpovedať na otázky, ktoré študenti majú," hovorí Peter Weisenbacher z inštitútu pre ľudské práva.

"Dotačná komisia odporučila schváliť dotáciu pre inštitút ľudských práv, keďže projekt si zakladá za cieľ odstraňovanie homofóbie a elimininovanie predsudkov, ktoré sú vo verejnosti vo vzťahu k osobám k inou sexuálnou orientáciou. Podporili sme ich sumou 15 000 eur," hovorí hovorca ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Peter Susko.

Rozhodnúť sa musí riaditeľ

Má to však háčik. Aj keď kniha bude už čoskoro k dispozícii, otázny je záujem."Používanie takýchto doplňujúcich textov a materiálov nie je v kompetencii ministerstva školstva, ale riaditeľa príslušnej školy," tvrdí Katarína Hamerlová z Tlačového oddelenia ministerstva školstva. 

Keďže základné ako i stredné školy fungujú v prázdninovom režime, s riaditeľmi sme nehovorili, oslovili sme však žiakov a rodičov. "Naším primárnym cieľom nie je zasahovať do curicula vyučovania, ale možno vo voľnom čase poskytnúť materiál a informácie," uzatvoril Weisenbacher.

Zdroj https://udalosti.noviny.sk/z-domova/12-08-2013/skoly-dostanu-nove-ucebnice-o-gayoch-a-lesbach.html