Protiprávní činnost výboru OSN pro práva dítěte

11.04.2014 09:00

Nová zpráva analytického centra „Rodinná politika“ upozorňuje, že Výbor OSN pro práva dítěte porušuje svůj mandát a normy mezinárodního práva, čímž škodí mezinárodnímu systému lidských práv.

Nezákonná činnost výboru OSN pro práva dítěte:

- vyvíjel tlak na státy, s cílem změnit jejich zákonodárství týkající se potratů, a to navzdory mezinárodnímu konsensu.

- nepřímo podporoval kontroverzní koncepce (legalizace homosexuálních sňatků, právní uznání homosexuálních sňatků a partnerství, dekriminalizace prostituce)

- v oblasti lidských práv vymáhal od států, aby zavedly sexuální výchovu pro děti bez ohledu na souhlas rodičů, a změnu vnitrostátních zákonů, aby byl pro děti zajištěn přístup ke službám v oblasti reprodukčního zdraví bez vědomí a souhlasu jejich rodičů.

- vymáhal od států ratifikaci dosud nepřijatých mezinárodních dohod.

- protiprávně zasahoval do oblasti náboženské svobody.

Všechny tyto činnosti Výboru jsou bez ohledu na etické hodnocení jejich obsahu protiprávní a měly by se považovat za nezákonné v mezinárodním právním vztahu. Mohou vážně ohrozit stabilitu mezinárodního práva, státní suverenity členských zemí, kulturní identity národů a postavení instituce rodiny.

Zdroj: https://rodkom.org/2014/nepravomochnye-dejstviya-komiteta-oon-po-pravam-rebenka-2014/