Prevence sociálního sirotství na Sibiři se řeší odebíráním dětí

05.10.2013 22:24

Svědectví matky z místního rodičovského výboru: „V Čitě aktivně působí juvenilní justice: od začátku roku odebrali během svých nájezdů 83 dětí. Přičemž to nebylo na základě rozhodnutí soudu, ale prostě přišli lidé, podívali se na bytové podmínky a odebrali děti. Dokonce v porodnici nutí ekonomicky slabší rodiče napsat akt zřeknutí se dítěte.

V létě se pokoušeli vzít miminko dívce, která byla sirotek. Iniciátorem byl sociální pracovník porodnice a sociální centrum ‚Berehyně‘, založené za tím účelem, aby předcházelo zříkání se dětí ze strany matek. Pak se rodičovský výbor obrátil na město, dětský fond a situace byla vyřešena kladně.

Také se odkrývá množství kriminálních případů. V okrese pracuje sedm juvenilních soudů. Sami sociální pracovníci nám říkají, že mají příkazy shora, aby vše dotáhli do soudu. Mám konkrétní informace o tom, že na sociálně zabezpečenou bezproblémovou matku tří dětí zavedli dva svazky trestních spisů.“

Zdroj: https://annatubten.livejournal.com/272322.html