Politolog V.Korovin: „Evropská integrace je vtažením zemí do gay pride Evropy“

02.09.2013 09:38

„Evropská integrace je vtažením zemí do gay pride Evropy,“ uvedl ruský politolog, ředitel Centra pro geopolitické výzkumy, Valerij Korovin. Popsal moderní Evropu jako jedny obrovské postmodernistické bakchanálie, které ničí jakékoliv tradice, náboženství a kulturu, jež staletími vytvářely evropskými národy.

“Ve skutečnosti nejde o evropské, ale americké rozhodnutí. Dnes je všem jasné, že Evropa sama o sobě není geopolitický subjekt, ba dokonce ani samostatná organizace. Je to ruka USA na této straně Atlantiku, přímé prosazování vůle Washingtonu, jeho zájmů. Integrace s Evropou není kulturně-civilizační volbou, ale přechodem pod americký vliv. Podstata problému je v tom, že USA je exteritoriální postmoderní impérium, které nemůže fyzicky přijímat do svého složení euroasijské státy, a kvůli tomu potřebuje Evropskou unii,“ řekl expert.

Krize v EU a její dalekosáhlé důsledky jasně prokázaly zranitelnost a slabost evropského výběru. Avšak kromě hospodářské krize Evropa nese s sebou mnoho „vedlejších“ hrozeb. Vidíme, s jakou zuřivostí evropští úředníci všech kategorií trvají na absolutizaci homosexuálních „manželství“, vyžadují udělovat homosexuálním a lesbickým párům právo adoptovat děti, malují nad LGBT skupinou aureolu svatosti a toto všechno staví nad všechny tradiční hodnoty kultivované po staletí. Politické elity jednotlivých členských států již projednávají možnost bezkonfliktní výstupu z EU, aby zachránili svůj národ.

Zdroj: https://3rm.info/37950-armeniyu-vtyagivayut-v-gey-parad-i-pokupayut-ee-vybor.html