Odpoveď v mene predsedu vlády Maďarskej republiky, pána Viktora Orbána, na kópiu listu premiérovi SR

20.09.2013 12:23
Odpoveď pani Zsuzsanny Répás (zástupkyne štátneho tajomníka pre maďarské komunity
v zahraničí) v mene predsedu vlády Maďarskej republiky pána Viktora Orbána na kópiu listu premiérovi
Slovenskej republiky pánovi Róbertovi FICOVI ohľadne prijatia ústavného zákona na ochranu rodiny,
inštitútu manželstva a výchovy detí rodičmi, z 10. júla 2013.
 
Preklad listu:
 
Jozef Dupkala
Predseda Predstavenstva
Združenie pre ochranu rodiny
 
Vážený pán predseda,
ďakujem za Váš list, v ktorom sa vyjadrujete k skutočne závažnej otázke, akou je
dôležitosť ochrany rodiny a detí. Dovoľte mi odpovedať Vám v mene predsedu vlády
Viktora Orbána.
Sme vďační za Vaše myšlienky, ktoré majú podobný tradičný základ ako podstatné časti
nového Základného zákona Maďarska, ktorý bol nedávno schválený maďarským
parlamentom. V Základnom zákone je zakotvené: „Je to naše presvedčenie, že rodina
a národ tvoria základ nášho spolužitia a že naše základné hodnoty súdržnosti sú vernosť,
viera a láska... Maďarsko bude chrániť inštitúciu manželstva ako zväzok muža a ženy
založený na dobrovoľnom rozhodnutí a rodinu ako základ prežitia národa.“
Súhlasíme s Vašou iniciatívou a sme presvedčení, že ak by viaceré európske štáty
podporovali spomenuté hodnoty, znovu by zohrávali kľúčovú úlohu v európskej
spoločnosti.
 
S úctou,
Zsuzsanna Répás
Zástupkyňa štátneho tajomníka pre maďarské komunity v zahraničí