Odborníci odmietajúci vnášanie rodovej ideológie do škôl sa obrátili na prezidenta, premiéra i vládu

04.07.2014 23:45

Rodová ideológia nie je predmetom medicínskeho ani vedeckého skúmania, ale nástrojom politicko-socialného experimentu, uvádzajú odborníci.

Pri príležitosti Dňa detí bolo zverejnené "Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí", v ktorej odborníci žiadali vládu, aby zabránila vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. 

Výzva adresovaná prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi
                        Výzva adresovaná prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi

 

Poprední experti vo svojom vyjadrení poukázali na riziká rodovej ideológia na duševný a psychosexuálny vývin deti a mládeže. Obzvlášť upozornili na riskantné postupy tzv. rodového scitlivovania a odstraňovania rodových vzorcov správania (stereotypov), ktoré sa čoraz častejšie zavádzajú do školskej výchovy pod zámienkou "boja proti predsudkom a diskriminácií".

Odborníci z medicínskej, vedeckej a akademickej obce vydali svoj odborný posudok k tejto téme, poukazujúc na to, že rodová ideológia nie je predmetom medicínskeho ani vedeckého skúmania, ale nástrojom politicko-socialného experimentu: … ide o sociálny experiment metódou “pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl tragický… Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.“

"Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy rodovej identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je v medzinárodnej klasifikácii chorôb," uviedla lekárka a vysokoškolská pedagogička Eva Grey.

Výzva bude smerovať aj do škôl

Od zverejnenia výzvy uplynul mesiac a činnosť odborníkov pokračuje, Počet signatárov, ktorí sú proti experimentovaniu s duševným vývojom dieťaťa, sa zdvojnásobil - dnes ich je 256.

Samotná výzva, odmietajúca vnášenie rodovej ideológie do škôl, bola doručená štátnym činiteľom - konkrétne prezidentovi, premiérovi a jeho vládnemu kabinetu. Poslanci NR SR obdŕžali výzvu e-mailom.

Zriadená bola aj oficiálna webová stránka www.rodovescitlivovanie.sk, ktorá obsahuje plné znenie výzvy. Jej súčasťou je aj aktuálny zoznam signatárov, ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Predstavitelia z oblasti medicíny, psychológie či pedagogiky plánujú poslať výzvu aj všetkým riaditeľom materských, základných a stredných škôl. V neposlednom rade, ďalšou z priorít odborníkov, je zorganizovanie odbornej prednášky na tému: Rodová ideológia, úloha vzorov vo výchove a ich dopad na psychosexuálny vývin jedinca. Pohľad zo strany medicínskeho hľadiska.

Zdroj: www.hlavnespravy.sk/odbornici-odmietajuci-vnasanie-rodovej-ideologie-do-skol-sa-obratili-na-prezidenta-premiera-i-vladu/293645