Od 1. listopadu 2013 v Moskvě úplně všechny rodiny novorozenců kontroluje Komise pro nezletilé

04.11.2013 13:21

Od 1. listopadu 2013 úplně všechny rodiny novorozenců v Moskvě kontroluje Komise pro nezletilé (KDN). Podle usnesení, které bylo vydáno 1. října s cílem „včasného zjištění nedostatečného zabezpečení (RVN)“, je nyní doklad o zjištění RVN povinným pro všechny novorozence.

Rodičům hrozí, že bez tohoto dokladu jim z moskevských porodnic nedají novorozence domů. Tedy pokud v moskevské porodnici přijde na svět nový Moskvan, Komise pro nezletilé o tom obdrží zprávu. Následně, pravděpodobně v den propuštění z porodnice, přijde do domu rodičky „tým“ složený z pracovníků „zdravotnických zařízení“ a orgánů péče a opatrovnictví. Jaké budou výsledky prověrky a jak se to odrazí na zdraví matky i novorozence, není těžké si domyslet.

Navíc toto rozhodně není v souladu s právními předpisy, které stanovují nedotknutelnost soukromého domova (tedy, že nikdo nemůže samovolně vstoupit do mého domu, pokud ho já sám nevpustím). Po přijetí tohoto rozhodnutí pobouřeni rodiče z Moskvy navrhují přejmenovat „Moskevskou městskou meziresortní komisi pro ochranu práv nezletilých“ na „Komisi pro zbavení rodičovských práv“.

Zdroj: https://ru-arks.livejournal.com/243363.html