Manifestácie za ochranu rodiny

11.07.2013 10:40

Dňa 5. 7. 2013 sa pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie konali v mestách Bratislava, Čadca, Považská Bystrica a Žilina pokojné zhromaždenia za ochranu tradičnej rodiny s heslom "Obnova rodiny - vzkriesenie národa"

Bratislava https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=StLjpABiT8Y

Čadca https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xSDskUGu7kk

Považská Bystrica - v príprave

Žilina 1. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m3h_ZM_Bp3I

          2. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_OUDO7PoSyI