Kniha Gender alebo rodová ideológia. Máme sa iba nečinne prizerať?

31.05.2014 13:59

Gender sa na nás valí zo všetkých strán... Prečo sú ho plné médiá a prečo sú diskusie o ňom často vyhrotené? Vieme, čo sa za týmto fenoménom skrýva?

Viac na: www.stopautogenocide.sk/clanky/gender---ideologia-rodu/kniha--gender-alebo-rodova-ideologia.-mame-sa-iba-necinne-prizerat-.html