Indoktrinácia zdravotnou výchovou podľa OSN a rodových ideológov

04.11.2013 13:28

V Slovenskom rozhlase koncom augusta nenápadne zaznela informácia, že od septembra sa má na stredných školách a na 2. stupni základných škôl začať vyučovať tzv. zdravotná výchova.

Viac tu: https://www.lifenews.sk/content/n%C3%A1zor-indoktrin%C3%A1cia-zdravotnou-v%C3%BDchovou-pod%C4%BEa-osn-rodov%C3%BDch-ideol%C3%B3gov