Evropský soud postavil svazky sodomitů na stejnou rovinu s tradičními sňatky

26.12.2013 22:52

Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuálním párům by měla být udělena stejná práva a výhody jako tradičním rodinám. Rozhodnutí soudu se vztahuje i na země, kde homosexuální sňatky uzákoněny nejsou.

Soud vynesl tento rozsudek 12. prosince na základě žaloby francouzského bankovního úředníka Frederika Haye. Zaměstnavatel mu odmítl dát peněžní bonusy náležejícím všem novomanželům, poté co Hay podepsal „občanskou smlouvu o solidaritě“ (PAKS) se svým partnerem.

Občanská smlouva o solidaritě je podle francouzského práva smlouva uzavřená mezi dvěma plnoletými osobami (různého nebo stejného pohlaví) o uspořádání jejich společného života.

Soud rozhodl, že situace v případě Haye je „přímá diskriminace na základě sexuální orientace“. Zástupce soudu podotkl, že rozhodnutí soudu znamená zavedení nové právní normy pro všechny země EU.

V době, kdy Hay podal žalobu, ve Francii homosexuální sňatky ještě legalizovány nebyly. Zákon o jejich legalizaci podepsal prezident François Hollande v květnu 2013. Poté byly provedeny příslušné změny i v pracovním právu.

Avšak ve většině zemí EU homosexuální sňatky nejsou legalizovány. Zejména Chorvatsko, které vstoupilo do EU v roce 2013, provedlo interní referendum, v němž obyvatelstvo hlasovalo proti homosexuálním partnerským smlouvám.

Zdroj: lenta.ru