„Euro-ráj“:čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

26.12.2013 22:56

Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů. To uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Potom následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatelů. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. Také stojí za zmínku Itálie, kde procento chudého obyvatelstva není sice nejvyšší – 29,2 %, ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

Při sestavování těchto statistik analytici započítali Evropany, kteří jsou na pokraji chudoby, mají vážný materiální nedostatek, anebo žijí v oblastech s nízkou zaměstnaností.

Zdroj: https://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/EN/3-05122013-AP-EN.PDF