Dohovor, ktorý presadzovaním rodovej ideológie cez medzinárodné právo ohrozuje slobodu a rodinu

02.05.2014 23:34

Slovenská republika v máji 2011 v Istanbule podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu, ktorý sa zvykne označovať aj ako Istanbulský dohovor. Viac na: https://www.rodinajezaklad.sk/index.php/dokumenty-a-clanky/oficialne-dokumenty/medzinarodne-dohovory-a-ich-vplyv-na-sr/96-dokumenty-a-clanky/oficialne-dokumenty/medzinarodne-dohovory-a-ich-vplyv-na-sr/330-dohovor-ktory-presadzovanim-rodovej-ideologie-cez-medzinarodne-pravo-ohrozuje-slobodu-a-rodinu