Další případ nezákonného odebrání dítěte finskými sociálními službami

02.01.2014 19:32

Viktorii Isajevové, ruské občance, která žije se svým manželem, občanem Finska, v Lappeenrantě, děti odebrali už před rokem. Viktorie Isajevová je normální, zdravá matka, která nepije ani nekouří. Důvodem pro zásah sociálních služeb byla „obava“, že starší dítě „vidí jen 4 stěny“ a že se matka věnuje mladšímu dítěti.

Sociální pracovníci začali pravidelně navštěvovat Viktoriinu rodinu, zakázali jí chodit s dětmi ven (aby skutečně viděly jen 4 stěny), a pak jí děti odebrali bez předložení jakéhokoliv oficiálního rozhodnutí soudu anebo jiných dokumentů. Děti žijí už rok v cizí rodině. Rodiče je mohou vidět jen jednou za týden, protože jinak se prý děti, podle „ochránců práv dětí“, unaví. Matka zpočátku doufala, že něčeho dosáhne, ale když viděla, že je proti tomuto systému bezmocná, požádala o pomoc Johana Beckmana.

Toto je jasný příklad toho, jak se nějaká umělá nadstavba společnosti cítí být oprávněna zasahovat do záležitostí rodiny, rozhodovat za matku, co bude pro její děti lepší. Ve Finsku, Německu, Itálii, Norsku a dalších zemích se děti staly jen zbožím, které poskytuje prosperitu soukromým sociálním službám „pro ochranu práv dětí“ a soukromým dětským domovům (gulagům), kde se děti „rehabilitují“. Ti všichni dostávají peníze ze státního rozpočtu. Přitom není žádný seznam určitých kritérií, na jejichž základě sociální pracovníci mohou odebrat dítě rodičům bez dokumentů a oficiálního rozhodnutí.

Zdroj: https://annatubten.livejournal.com/326801.html