Británie zavádí sexuální výchovu od 5 let

05.10.2013 22:20

Velká Británie je již dost dlouho lídrem mezi evropskými zeměmi v počtu těhotenství u dospívajících dívek. Ať se snažili toto číslo snížit jakkoli, nemělo to žádný efekt. Nepomohlo ani zavedení povinného předmětu „sexuální výchova“ pro školáky od 15 let výše. Vláda tedy rozhodla „vyučovat“ sexuální výchovu dětí už od první třídy, tj. od 5 let.

Učební plán momentálně rozpracovávají odborníci UNESCO (přesněji řečeno zvrhlíci z UNESCO). Je možné, že za základ vezmou světový „bestseller“, knihu Robbie Harrise a Michaeal Emberleye „Pojďme si povídat o sexu“, určenou pro děti mladšího školního věku. Byla již vydána v několika vydáních a je přeložena do 30 jazyků. Pokud se tak stane, již v příštím školním roce budou pětiletým dětem hovořit o intimním životě jejich rodičů a vysvětlí jim, odkud se berou děti. Kromě toho se chlapci a holčičky naučí různé typy zvráceností, včetně homosexuality. A pro zvýšení efektu jim ukáží barevné ilustrace. Samotné rodiče o souhlas nežádají; předmět bude povinný na všech školách.

Přitom stále silněji působí demagogie o „ochraně práv a zájmů dětí“. Ale cožpak to, co je v těchto knihách namalované a vysvětlované 5letým dětem, neporušuje právo dítěte být dítětem?

Zdroj: https://jurij7070.wordpress.com/2011/04/13/orgasm/ (varování: na stránkách jsou ukázky nemravných ilustrací z knížky)