Americkí daňoví poplatníci budú financovať operácie zmeny pohlavia federálnych zamestnancov

04.07.2014 23:37

WASHINGTON, USA - Úrad pre manažment personálu vydal nové smernice, ktoré povoľujú úradom financovaným federálnou vládou ponúkať pokrytie nákladov na operácie „zmeny pohlavia“ pre svojich zamestnancov a príslušníkov.

Rozhodnutie prišlo iba dva týždne potom, čo Obamova administratíva zrušila zákaz federálneho financovania zákrokov cez systém zdravotného poistenia Medicare. To znamená, že americkí daňoví poplatníci budú čoskoro sponzorovať tisícky finančne náročných výberových operácií.

V liste z 13. júna Úrad pre manažment personálu (OPM) informoval svojich zamestnancov, že od roku 2015 federálnou vládou financované zdravotné poistenie už nebude musieť vylučovať „služby, lieky alebo pomôcky týkajúce sa transformácií pohlavia.“ Napriek tomu OPM ešte nenariadilo finančné pokrytie týchto služieb. Vládni zamestnávatelia budú mať povolené rozhodnúť sa, či na to poistné pokrytie poskytnú alebo nie. O svojom rozhodnutí musia však OPM písomne informovať a to do 30. júna 2014.

Viac na: www.lifenews.sk/content/americk%C3%AD-da%C5%88ov%C3%AD-poplatn%C3%ADci-bud%C3%BA-financova%C5%A5-oper%C3%A1cie-zmeny-pohlavia-feder%C3%A1lnych-zamestnancov