Podľa Americkej asociácie pedofília nie je ochorenie, ani porucha

10.08.2014 18:54

Podľa Americkej psychiatrickej asociácie (APA) pedofília už nie je ochorenie, ani porucha. Tvrdí to piate vydanie Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (DSM), ktoré sa objavilo vlani a ktoré je zásadným prameňom pre psychiatrov a psychológov nielen v Spojených štátoch. Rovnakým spôsobom bola zo zoznamu ochorení, a potom i porúch vyradená pohlavná príťažlivosť osôb rovnakého pohlavia, pre ktorú bol najskôr v 19. storočí vynájdený nejasný, ale vedecky znejúci termín homosexualita. Stalo sa tak v 70. rokoch 20. storočia. Americká psychiatrická asociácia sa teraz rovnakou metódou snaží povýšiť do stavu normálnosti sexuálnu príťažlivosť k deťom.

Spomínaný manuál teraz označuje pedofíliu za "sexuálnu orientáciu či deklaráciu nepraktizovanej sexuálnej preferencie" (str. 698). Hoci mnohí psychiatri a kresťanské organizácie protestovali, asociácia vydala koncom júna vysvetľujúcu nótu, v ktorej informuje, že došlo k omylu a že v budúcom vydaní bude obrat "sexuálnej orientácie" nahradeným výrazom "sexuálne zainteresovanie". Aký je v tom rozdiel, tuší zrejme len spomínaná asociácia. Je však ťažko uveriteľné, že ide o obyčajné nedopatrenie, a vzhľadom na pokusy o terminologické zmeny, ku ktorým došlo už vo štvrtom vydaní manuálu z roku 1994, existuje podozrenie o ďalšej zásadnej kultúrnej zmene úplne opodstatnene, hovorí taliansky psychológ Roberto Marchesini. Len malou útechou môže byť, že Národný ústav duševného zdravia, podliehajúci vláde Spojených štátov, vyhlásil, že spomínaný manuál Americkej psychiatrickej asociácie nebude naďalej používať. Tento podozrivý pohyb pokúšajúci sa na vedeckej úrovni ospravedlňovať sexuálne delikty na neplnoletých je poplatný silnou pedofilnou lobby, podobne ako tomu bolo u homosexuality.

Zdroj: www.stopautogenocide.sk/clanky/pedofilia/podla-americkej-asociacie-pedofilia-nie-je-ochorenie--ani-porucha.html

        www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140715016