Daniška: Potrat, antikoncepcia, sex medzi osobami rovnakého pohlavia, zmena rodu, potláčanie prirodzených rolí – to všetko by školy mali začať učiť ako ľudské práva

04.07.2014 23:49

Stratégia vytvára predpoklad pre rozsiahle financovanie „ľudskoprávnych“ organizácií zo štátneho rozpočtu. Preto je veľmi dôležité, čo dokument za ľudské práva označí

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vo štvrtok 27. júna rozhodla o pokračovaní rokovaní týkajúcich sa Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ako predseda rady, prijal odporúčania predstaviteľov rady a predložil návrh, aby sa pokračovalo v rokovaniach o texte stratégie s cieľom odstrániť rozpory vzniknuté v rámci pripomienkového konania.

Podľa Patrika Danišku, predsedu Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, "minister Lajčák predložil v júni nový návrh Stratégie, ktorý je opäť neprijateľný. Vôbec nevyhovel našim požiadavkám, aby Stratégia obsahovala kapitoly o práve na život, náboženskej slobode, výhrade svedomia a právach rodičov. Naopak, kontroverzné témy, ako rodová rovnosť a LGBTI agenda, zostali súčasťou dokumentu, a to v oveľa radikálnejšej podobe ako pred rokom".

Viac na: https://www.hlavnespravy.sk/daniska-potrat-antikoncepcia-sex-medzi-osobami-rovnakeho-pohlavia-zmena-rodu-potlacanie-prirodzenych-roli-to-vsetko-by-skoly-mali-zacat-ucit-ako-ludske-prava/294573