Biológia nie je fanatizmus" - učiteľka proti zákonu, ktorý ich núti podporovať prax LGBTQ

10.09.2019 09:43

"Biológia nie je fanatizmus" - učiteľka proti zákonu, ktorý ich núti podporovať prax LGBTQ

Učiteľka zo základnej školy tvrdo vystúpila vo svojej dvojminútovej svedeckej výpovedi proti návrhu zákona, ktorý od učiteľov vyžaduje, aby súhlasili s praktikami, podporujúcimi homosexuálnych, lesbických a transgender študentov.Jej svedectvo odznelo 10. júla, počas zasadania Senátneho výboru pre výchovu a vzdelávanie, ktorý prerokovával návrh zákona AB 493 s názvom: „Učitelia: základy výučby a praxe u lesbičiek, gayov, bisexuálov, transgender, queer; najčastejšie otázky a prax.“ Rachel Olsenová, veteránka s 20-ročnou praxou v školskom systéme, hovorila pred výborom, zloženom zo samých liberálnych kalifornských politikov. Povedala svoj názor na praktický výcvik podľa programu Queerly Elementary:

„Bolo mi povedané, že namiesto mien mám pri oslovovaní žiakov a študentov používať zámená, prestať o nich uvažovať podľa ich biologického rodu ako o chlapcoch a dievčatách, učiť ich o rôznej sexuálnej orientácii a rôznych rodových identitách. Účelom zavádzanej praxe je nájsť spôsob, ako donútiť učiteľov a študentov akceptovať a vyjadrovať názory na pohlavie a rodovú identitu, ktoré môžu urážať ich vlastné presvedčenie a svedomie; najmä tých, ktorí uznávajú iba binárny/dvojaký rod, ktorý je zakorenený v objektívnej biológii ako protiklad k subjektívnym názorom a pocitom. Biológia nie je fanatizmus“, prehlásila učiteľka prvého stupňa Olsenová. Šesť členov senátneho výboru na ňu hľadelo s kamennou tvárou. Dodala: „Tento návrh zákona je porušením základného článku Prvého dodatku Ústavy, ktorý zaručuje neutrálny postoj k náboženstvu. Zavádzanie LGBTQ praxe do vzdelávacieho procesu často spôsobuje nactiutŕhanie a krivé obviňovanie mnohých učiteľov na verejných školách, ktorí sa usilujú úprimne žiť podľa svojho náboženského presvedčenia.“
Rachel Olsenová poukázala na to, že Najvyšší súd USA nedávno rozhodol, že vláda nemôže donútiť jednotlivca stotožniť sa s názormi, s ktorými nesúhlasí a že rodičia sú tí, čo „nesú primárnu zodpovednosť za výchovu svojich detí, a nie štát“. Olsenová zavŕšila svoju reč menšou bombou:

„Tento zákon s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k tomu, že čoraz viac rodín a študentov bude opúšťať verejné školstvo, aby sa pripojili k stále viac sa rozvíjajúcej oblasti súkromného školstva a domáceho vzdelávania.“

Výňatky z navrhovaného zákona:

Počnúc školským rokom 2021-22 by mala každá škola zabezpečovať minimálne raz za dva roky online výcvik pre všetkých učiteľov 7. až 12. ročníka vrátane, ako aj pre všetkých certifikovaných zamestnacov školy a ostatný personál ohľadne zabezpečovania komunitných zdrojov na podporu žiakov a žiačok školy, ktorí sú lesbičky, gayovia, bisexuáli, transgender, queer (LGBTQ), ako aj stratégií na zvyšovanie tejto podpory, a tak neustále vylepšovať celkovú atmosféru v škole. Ďalšia kalifornská učiteľka, ktorá prešla praktickým výcvikom Queerly Elementary, poskytla California Family Institute materiály, vytlačené v júni a distribuované počas „skúšobného“ obdobia. Letáky s názvom „Vytvorenie škôl, podporujúcich gender ideológiu“, radia:

Používajte namiesto mien zámená. Zámerné a trvalé odmietanie rešpektovať rodovú identitu študenta vedie k diskriminácii a obťažovaniu.
Zredukujte na minimum, alebo úplne vylúčte prax rozdeľovania detí na skupinychlapci/dievčatá alebo študentov podľa rodu. Príklad: Zmeňte pozdrav ´Dobré ráno chlapci a dievčatá´na pozdrav ´Dobré ráno študenti´.
Vyhnite sa výkladu, ktorý by opätovne potvrdzoval stereotypné rodové úlohy. Napríklad: Namiesto oslovenia v liste ´Drahá mama a ocko´ skúste ´Drahá rodina a opatrovatelia´.
Veďte študentov (aj rodiny ak sa dá) k tvorbe plánu premeny, zaručte im súkromie (ak si dieťa chce zmeniť rod/pohlavie)
Toalety a uzamykateľné šatne - všetci študenti musia mať podľa svojej rodovej identity umožnený prístup na všetky toalety a do všetkých šatní.
Redukovať alebo eliminovať špecifické odievanie (pre dievčatá a chlapcov; uniformy ...).
Aj napriek svedeckej výpovedi Rachel Olsenovej hlasovala spomínaná komisia 6-0 v prospech prijatia tohto zákona, ako aj na základe zvažovania kalifornského Senátu, v ktorom hrajú prím demokrati. Hneď potom, ako Olsenová a ďalšia svedkyňa, ktoré boli proti prijatiu tohto zákona, odišli od mikrofónov, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie a výchovu, demokratická senátorka Connie Leyva, im začala protirečiť:„Ako hrdá matka dcéry lesbičky považujem takéto vyjadrenie opozície za urážlivé. Hocikedy stavím na svoju dcéru lesbičku proti normálnej dcére hocikoho iného“.
Zdroj: https://www.lifenews.sk/27981/biologia-nie-je-fanatizmus-ucitelka-proti-zakonu-ktory-ich-nuti-podporovat-prax-lgbtq